2020

Program

Presentasjoner i .pdf-format er publisert.
Klikk på hver sesjon for mer informasjon og laste ned.

PLENUMSSESJON
Samfunnsansvar, bærekraft, 5G og Innovasjon

09.00 - 09.05

Åpning

TU Media og Otte

Torgeir WaterhouseÅpningIda Oftebro

Ida Oftebro, TU Media
Redaktør Digi.no

Torgeir Waterhouse, Otte AS
Partner

09.05 - 09.25

Linda Hofstad Helleland

Distrikts- og digitaliseringsminister (H), KMD

Linda Hofstad HellelandOm foredragsholderen

Linda Hofstad Helleland (H) er Distrikts- og digitaliseringsminister (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Statsråden har
ansvaret for styret av regional- og distriktspolitikk, IT-politikk, elektronisk kommunikasjon, personvern og politikken overfor samer og nasjonale minoriteter i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

09.25 - 09.42

Samtale

Linda Hofstad Helleland, Charlotta Rehman og Toril Nag

09.42 - 10.00

Samtale

Linda Hofstad Helleland, Stein-Erik Vellan, Petter-Børre Furberg og Eivind Helgaker

10.00 – 10.20
Pause

PLENUMSSESJON

10.20 - 10.35

Toril Nag

Tele Lyse / Altibox, Konserndirektør

Toril NagOm foredragsholderen

Konserndirektør Toril Nag er ansvarlig for forretningsområdet telekommunikasjon i Lyse-konsernet, herunder fiberinfrastruktur og digitale tjenester.

Forretningsområdet omfatter Lyses eierskap i en rekke fiberselskaper i Norge, og de heleide teleoperatørene Altibox as og Altibox Danmark som leverer høyhastighets internett og digitale underholdningstjenester til privat og bedriftsmarkedet i henholdsvis Norge og Danmark. Forretningsområdet omfatter også Altibox Fiber Assets, som eier Lyses eierandeler i hele og delvis eide sjøfiberkabelselskaper for fiber ut av Norge. Nag har ledererfaring fra store IT- og teleselskaper, bank og finans, og har bred styreerfaring.

10.35 - 10.50

Stein Erik Vellan

Telia Norge, CEO

Stein-Erik VellanOm foredragsholderen

Stein-Erik Vellan er administrerende direktør for Telias norske virksomheter: Telia, Get, One Call, MyCall og Chess.

Vellan var fra tidligere administrerende direktør i Uninor, Indias åttende landsomfattende mobilselskap. Han kom da fra stillingen som administrerende direktør i Telenor Serbia. Vellan har tidligere hatt lederstillinger i Telenor Norge, blant annet som leder for bedriftsmarkedet og konserndirektør for privatmarkedet i Telenor Norge.

10.50 - 11.05

Eivind Helgaker

ICE, CEO

Eivind HelgakerOm foredragsholderen

Eivind Helgaker har siden 2009 vært ansvarlig for Ice. Eivind har 7 års erfaring fra Tele2, blant annet som markedsdirektør, og senere Canal+ hvor han var daglig leder i flere år. Eivind har en Master of Science in Marketing – Sivilmarkedsføring fra Handelshøyskolen BI i Oslo.

11.05 - 11.20

Petter-Børre Furberg

Telenor Norge, Administrerende direktør

Om foredragsholderenPetter-Børre Furberg

Petter-Børre Furberg har lang erfaring fra flere av Telenors virksomheter og forretningsområder. Siden han begynte i selskapet i 1998, har han hatt en rekke ledende stillinger, inkludert EVP, Cluster Head for Emerging Asia og en del av Telenors konsernledelse, CEO i Myanmar og Bangladesh, CFO og CMO i dtac, Thailand og sjef for finansielle tjenester for Telenor Group, Fornebu. I dag er han administrerende direktør i Telenor Norge og medlem av konsernledelsen (GEM). Før han begynte i Telenor, hadde han ledende stillinger i Stortinget og Finansdepartementet.

11.20 - 11.35

Elisabeth Aarsæther

DSB, Direktør

Elisabeth Aarsæther

Om foredragsholderen

Elisabeth Sørbøe Aarsæther ble utnevnt som ny direktør for DSB av Regjeringen 31. januar 2020. Aarsæther ble i 2004 ansatt i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), daværende Post- og teletilsynet, som underdirektør, senere informasjonsdirektør og som assisterende direktør fra 2012. Siden 2017 har Aarsæther vært direktør i Nkom.

11.35 – 12.30
Lunsj

Parallellsesjoner

Presentasjoner i .pdf-format er publisert.
Klikk på hver sesjon for mer informasjon og laste ned.

STUDIO 1: Konkurranse i mobil og bredbånd fra et sluttbrukerperspektiv

12.30 - 12.45

Marked 15: Slik svarer kommende regulering opp konkurransen

Hans Jørgen Enger, Avdelingsdirektør NKOM

Hans Jørgen EngerOm foredragsholderen

Hans Jørgen Enger er avdelingsdirektør for Konkurranseavdelingen i Nkom.
Konkurranseavdelingen følger opp regelverkene som legger til rette for bærekraftig konkurranse innenfor elektroniske kommunikasjons- og posttjenester i Norge. Nkom fører tilsyn med leveringsplikten til Posten Norge og Telenor, behandler klager og megler mellom tilbyderne. Avdelingen har også ansvar for forvaltning av nasjonale nummerressurser, for ekom-tjenester og -nett, samt deltar i internasjonale fora for harmonisering av lovverk knyttet til EFTA/EU.

12.45 - 13.00

Høye marginer, et tegn på dårlig konkurranse?

Finn Lützow-Holm Myrstad, Fadirektør, digitale tjenester, Forbrukerrådet

Finn MyrstadOm foredragsholderen

13.00 - 13.15

Hvor enkelt er det å sammenligne mobilpriser mellom land?

Torgeir Waterhouse, Partner Otte AS

Torgeir WaterhouseOm foredragsholderen

Torgeir Waterhouse har jobbet med it og it-politikk i Forbrukerrådet og IKT-Norge i mer enn 20 år. Han kommer nå fra stillingen Direktør for internett og nye medier i IKT-Norge, i tillegg har han deltatt i flere offentlige utvalg, styrer og organisasjoner, som feks Lær Kidsa Koding, og gitt råd og bistått en lang rekke selskap og prosjekter. Han er en ettertraktet rådgiver og foredragsholder, og benyttes ofte i mediene.

STUDIO 2:
Teknologi og robusthet

12.30 - 12.45

Robust og fleksibelt optisk langdistansenett

Jan Flemming Henriksen, Ansvarlig for optiske nettverk, Globalconnect

Jan Flemming HenriksenOm foredragsholderen

12.45 - 13.00

Slapp av, den ekte, mørke fiberen er tilbake i Oslo

Ole E. Pedersen, Adm. dir. Fortum Fiber

Ole Edvard PedersenOm foredragsholderen

Ole Edvard Pedersen har siden midten av 2000-tallet utviklet og ledet ulike fiberselskaper til å bli viktige utfordrere i norsk telebransje. Den røde tråden i hans karriere har vært utvikling av disruptive forretningsmodeller og nytenkende go-to-market-strategier som skaper høy lønnsomhet for fiberinvesteringer, og tilfører ny dynamikk til markeder med monopol- og duopol-lignende karakteristikker.

13.00 - 13.15

Hvordan tjene penger på 5G?

Greger Blennerud, Dir. strategisk markedsføring Ericsson

Greger BlennerudOm foredragsholderen

Greger Blennerud har det globale markedsføringsansvaret for mobilt bredbånd i Ericsson. Greger har en bred bakgrunn innen telekom, alt fra maskinvaredesign og programvareutvikling siden 1989.

Blennerud har også jobbet med Business Intelligence, i tillegg til å ha hatt flere lederstillinger innen kommersiell ledelse samt virksomhets- og salgsledelse. Greger Blennerud er utdannet siviløkonom fra Uppsala universitet (Sverige).

STUDIO 3: Bærekraft og teknologi
Powered by DNB

13.00 - 13.05

Intro

Mats Torkehagen, Vice President, Corporate Banking, DNB

Om foredragsholderen

13.05 - 13.25

Makro og bærekraft - det store bildet

Kjersti Haugland, Sjeføkonom i DNB Markets

Kjersti HauglandOm foredragsholderen

Kjersti Haugland er sjeføkonom i DNB Markets. Hun har tidligere jobbet i DNBs makroteam som seniorøkonom med norsk og svensk økonomi som spesialfelt. Hun har også syv års arbeidserfaring fra Norges Bank, der hun jobbet både med pengepolitikk og med finansiell stabilitet. Da hun ble tilsatt i stillingen som DNBs sjeføkonom 1. mars 2017 kom hun fra en stilling som assisterende direktør i enheten for politikk og analyse i Norges Bank Pengepolitikk. Haugland er utdannet samfunnsøkonom, med mastergrad fra Norges Handelshøyskole og Universitat Pompeu Fabra

13.25 - 13.40

De harde fakta - klimaavtrykket til IT- og Telekom-bransjen

Ingrid Schjølberg, Professor, Dekan NTNU

Ingrid SchjølbergOm foredragsholderen

Ingrid Schjølberg er professor i marin robotikk og dekan ved Institutt for informasjonsteknologi og elektroteknikk (IE) ved NTNU. Dette er fakultetet som utdanner mange av våre fremste fagfolk innen nettopp digitalisering. Schjølberg har nå tatt initiativ til arbeid med en egen handlingsplan for bærekraft ved IE og poengterer det samfunnsansvar som både næringsliv og akademia deler framover.

13.40 - 14.00

Teknologi som gjør oss mer bærekraftige

Helge Veum, Stabssjef for teknologi og innovasjon i Ålesund kommune

Helge VeumOm foredragsholderen

Helge Veum er stabssjef for teknologi og innovasjon i Ålesund kommune. Han er tidligere avdelingsdirektør i Datatilsynet. Han har arbeidet med personvern, teknologi og informasjonssikkerhet i Datatilsynet fra 2003, og var avdelingsdirektør 2012-2017. Han har ingeniørutdanning og mastergrader innen IT, økonomi og ledelse.

STUDIO 4: Cybersikkerhet
Powered by Check Point

12.30 - 12.50

De lange linjene

Hanne Tangen Nilsen, Chief Security Officer, Telenor Norge

Hanne Tangen NilsenOm foredraget

Har du tenkt over at dine lange leverandørkjeder kanskje ikke bare er dine? Kan det tenkes at fremmed etterretning og avanserte kriminelle miljøer bruker de samme lange leverandørkjedene som sine når de opererer mot deg og dine kunder?

Er det mulig at de har lange perspektiver og god tid til å påvirke hun eller ham hos deg som sitter tett på noen kolleger med informasjon de gjerne vil ha tak i?

Har du like lange perspektiver på ditt sikkerhetsarbeid som de som ønsker å utnytte deg og skade deg har?

Tenker du langsiktig med ditt sikkerhetsarbeid og er det en del av forretningsstrategien?

12.50 - 13.10

Sikkerhetskultur og mennesker; «Is awareness dead?»

Jørgen Rørvik, Dir. sikkerhetstjenester, Sopra Steria Nordics

Jørgen RørvikOm foredraget

I dette foredraget vil Jørgen på en lettfattelig og humoristisk måte snakke om hvordan man kan jobbe med sikkerhetskultur og mennesker i et år hvor alle har flyttet på hjemmekontor og jobber fra café. Hvilke ting kan bør man fokusere på i awareness, og har det helt seriøst noe for seg?

13.10 - 13.30

5G – evner vi å håndtere kompleksiteten?

Ingar Bentstuen, Sjefsforsker, Forsvarets forskningsinstitutt

Ingar BentstuenOm foredraget

Foredraget omhandler sikkerhet og 5G, med fokus på kompleksitet i styringssystemene. Det er så store endringer som følger med 5G at operatører må endre hvordan de gjør risikovurdering. 5G krever også mye tettere sammenkopling av styringssystemer fra forskjellige operatører enn tilfellet er i dag. En påstand er at styringssystemene er så kompliserte at det ikke er mulig å gjennomføre sikkerhetsevaluering i tradisjonell forstand, og i tillegg vil det komme inn kunstig intelligens som gjør det enda vanskeligere å ha kontroll over hva som skjer i 5G-nettverkene.

13.30 - 13.50

Er det teknologien sin feil?

Erling Lothe Strand, Security Engineer, Check Point

Erling Lothe StrandOm foredraget

Norge ligger i verdenstoppen når det gjelder bruk av ny teknologi. Den nye og spennende teknologien utfordrer oss daglig, og det er ofte slik at vi mennesker tar snarveier for å slippe unna de vanskelige utfordringene. Cybersikkerhet har blitt ett av de områdene som har utfordet oss som organisasjon de siste årene. Med et godt etterslep, et økende eksternt og internt risikobilde, samtidig som vi prøver å modernisere IT i bedriften; har dette blitt for mange en dyr og utfordrende prosess.

Noen prøver å bruke gamle modeller på ny teknologi, andre må ta snarveier for å levere i tide til markedet. Alle ønsker å forbedre disse prosessene og det er dette vi skal snakke om.

Erling vil gå gjennom risikoen med ny 5G og IoT-teknologi, hvorfor sikkerhet må tidlig med i innkjøpsprosesser, hvorfor vi må utfordre de eksisterende sikkerhetsmodellene, samt hvordan vi kan få til en prosess med å effektivisere disse.

STUDIO 1:
13.15 – 13.30
Pause

STUDIO 2:
13.15 – 13.30
Pause

STUDIO 3 DNB:
14.00 – 14.15
Pause

STUDIO 4 Check Point:
13.50 – 14.00
Pause

STUDIO 1: Konkurranse i mobil og bredbånd fra et sluttbrukerperspektiv

13.30 - 13.40

Konkurransen i mobilmarkedet, sett fra en tjenesteleverandør

Torkel Rolfseng, Dir., for rammebetingelser, Fjordkraft

Torkel RolfsengOm foredragsholderen

Torkel Rolfseng er Direktør for rammebetingelser i Fjordkraft.

Fjordkraft er et konsern bestående av Fjordkraft AS og TrøndelagKraft AS som selger strøm til kunder over hele Norge. Virksomheten er innkjøp, salg og porteføljeforvaltning av strøm til husholdninger og kommuner, samt private- og offentlige bedrifter.

Rolfseng har hatt lederansvar for flere fagfelt, herunder forretnings- og produktutvikling, risikostyring, salg, markedsføring og rådgivningstjenester.

13.40 - 13.50

Konkurranse eller investeringer - ja takk, begge deler?

Bjørnar Volden, Partner i Analysys Mason

Bjornar VoldenOm foredragsholderen

Bjørnar Volden er partner i Analysys Mason og er en av selskapets ledende eksperter innen regulatoriske og ekom-politiske problemstillinger.
Bjørnar er siv.øk. fra NHH og har jobbet i telekombransjen i snart 30 år. Han var tidligere partner i Nexia Management Consulting AS, som ble kjøpt opp av Analysys Mason i 2017.
Før han begynte i Nexia i 2000, var han på 1990-tallet markedsanalytiker i Telenor, ansvarlig for forretningsutvikling og regulatoriske spørsmål i Telia Norge/Enitel og førstekonsulent i Konkurransetilsynet med ansvar for telekom-markedet.

13.50 - 14.00

Competing for the world’s most demanding mobile customers

Ric Brown, CMO, Telenor Norge

Om foredragsholderen

14.00 - 14.30

Debatt om konkurransen

Ric Brown, Torkel Rolfseng, Finn Myrstad og Hans Jørgen Enger

Om panelet

Ric Brown (Telenor), Torkel Rolfseng (Fjordkraft), Finn Myrstad, (Forbrukerrådet) og Hans Jørgen Enger (NKOM).

STUDIO 2:
Teknologi og robusthet

13.30 - 13.45

Verdens mest avanserte 5G-nett er i Oslo sentrum

Haakon Bryhni, Dr. ingeniør, professor, investor, gründer Simulamet

Haakon BryhniOm foredragsholderen

Haakon Bryhni er forskningsprofessor og jobber i dag for storbyuniversitetet Oslomet, i «Center for Resilient Networks and Applications». Her har de ett av verdens mest avanserte 5G-nett i drift rundt de tidligere bryggerilokalene til Frydenlund. Bryhni har hatt en rekke roller i teknologibedrifter og akademia, blant annet i Simula og Elliptic Labs, i tillegg til at han er investor. Nå, som så ofte før, er det avansert forskning på trådløse systemer han jobber med.

13.45 - 14.00

5G utrulling - hva er suksessfaktorene?

Sigurd Dale, Leder Salg & Kundeutvikling,, Eltel Network

Sigurd DaleOm foredragsholderen

Sigurd Dale har en lang erfaring fra telecom og har de siste ti årene jobbet i entreprenørdelen av bransjen. Sigurd har tidligere vært salgssjef i Relacom og Scanmast før han kom til Eltel i 2018.
Før entreprenørbransjen hadde Sigurd roller som salggsjef og KAM i Tafjord Kraft, RiksTV, og Canal Digital.

14.00 - 14.15

5G og den nye måten å bygge innendørs mobilnett

Tommy S. Johansen, Divisjonsleder Operation, OneCo Telecom

Tommy S. Johansen

Om foredragsholderen

Tommy S. Johansen er Divisjonsleder Operation i OneCo Telecom AS og har over 20 års erfaring fra drift, planlegging og utbygging av mobilnett i Norge.

Han har opprinnelig bakgrunn fra radioteknikk i Forsvaret og deretter 17 år i Telia der han blant annet frem til 2017 hadde stilling som Dekningssjef.

Utfordringene med tilfredsstillende mobildekning og da spesielt innendørs er et fagfelt han brenner for og har jobbet med i mange år.

14.15 - 14.30

Norsk industri trenger 5G

Frank Bråthen, Direktør for digitale industrier Siemens

Frank BråthenOm foredragsholderen

Frank Bråthen leder industriselskapet i Siemens i Norge, som har ansvar for alle industriprodukter, inklusive løsninger og service. Kommunikasjonsteknologi er ett av produktområdene. Dette inkluderer også 5G, som åpner døren i industrien for trådløs styring av produksjon, vedlikehold og logistikk. «Norsk industri trenger 5G» er overskriften på innlegget han holder på konferansen.

STUDIO 3: Bærekraft og teknologi
Powered by DNB

14.15 - 14.30

Finansiering som en integrert del av bærekraftstrategien

Thomas Hemmestad, Dir., Sustainable Finance, DNB Markets

Thomas W. HemmestadOm foredragsholderen

Thomas Hemmestad jobber i Sustainable Finance teamet i DNB Markets og rådgir kunder på bærekraftige gjeldsprodukter som f.eks. grønne og sosiale obligasjoner samt lån hvor renten er knyttet til selskapets bærekraftsmål. Thomas har 15 års arbeidserfaring fra DNB hvorav de siste 10 årene i Investment Banking Divisjonen med fokus på Private Equity transaksjoner. Han har tidligere jobbet som leder for DNBs Telecom, Media og Teknologi sektor i storkundesegmentet.

14.30 - 14.50

Hvorfor bærekraft er god business

Nils Kristian Liveng-Ness, Viseadm. dir., Microsoft Norge

Om foredragsholderenNils-Kristian-Liveng-Ness-web

Nils Kristian Liveng-Ness er viseadministrerende direktør i Microsoft Norge. Hans ekspertiseområder inkluderer digital transformasjon, endringsledelse, programstyring i storskala samt lederskapsutvikling.

Med en lidenskap for utvikling av mennesker og innflytelse ved endringsledelse, og spesielt hvordan teknologi kan hjelpe enkeltpersoner i å utvikle seg og trives, er han en pådriver for at teknologi skal være et naturlig verktøy i arbeidshverdagen til alle ansatte i ethvert selskap.

Nils Kristian har tidligere vært senior partner innen ledelsesrådgivning, og ledet globale, digitale transformasjonsprogrammer i store selskaper som toppleder.

14.50 - 15.10

Hurtigdigitalisering: Ny giv for bærekraftig omstilling?

Mali Hole Skogen, Teknologi- og bærekraftsdirektør, IKT-Norge

Om foredragsholderen

Mali Hole Skogen

Mali Hole Skogen har jobbet med bærekraftspørsmål hele sin karriere og har tidligere ledet klyngen for fornybar teknologi (OREEC), organisasjonen Hold Norge Rent og flere andre prosjekter og organisasjoner. Hun har et stort engasjement for digitalisering som verktøy for utviklingen av smarte, bærekraftige byer, kommuner og samfunn.

I tillegg til å jobbe med bærekraftspolitikk, jobber Mali med å utvikle en ny prosjektportefølje med tematikk som mobilitet og transport, smarte bygg, sirkulær økonomi, anskaffelser av digitale løsninger for smarte samfunn,

15.10 - 15.35

Paneldebatt

Anette Fischer, Nils Kristian Liveng-Ness og Mali Hole Skogen

Om panelet

Anette Fischer (DNB), Nils Kristian Liveng-Ness (Microsoft) og Mali Hole Skogen (IKT-Norge)

STUDIO 4: Cybersikkerhet
Powered by Check Point

14.00 - 14.20

NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet

Are Søndenaa, Seniorrådgiver Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Are SøndenaaOm foredraget

Foredraget vil fokusere på NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet, versjon 2.0. Temaer som vil bli tatt opp er: Hva er NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet? Hvordan kan grunnprinsippene bidra til å styrke sikkerhet i norske virksomheter? Hvilke tilleggsprodukter er utarbeidet for å hjelpe norske virksomheter.

NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet ble lansert første gang i august 2017. De består av et sett med prinsipper og underliggende tiltak for å beskytte informasjonssystemer, data og tjenestene de tilbyr mot uautorisert tilgang, skade eller misbruk. NSMs grunnprinsipper for IKT-sikkerhet vil være gjenstand for jevnlig oppdatering slik at de er relevante og tilpasset dagens og morgendagens trusselbilde.

For mer informasjon se: nsm.no/grunnprinsipper-ikt

14.20 - 14.40

Trusler ved bevistløs mobilbruk

John Olve Andersen, Director of Product Innovation, Techstep

John Olve AndersenOm foredraget

Datasikkerhet handler ikke kun om PC, serverrom og skytjenester. I dag er den mest vanlige digitale bruker en mobilbruker- Android eller iOS/iPadOS. I svimlende takt er mobile enhet full av sensorer og blitt mester i tilkobling. Mange husker dual og trippel band telefoner- før 5G ser vi alle 32-36 bands telefoner pluss de fleste wifi standarder. Et forsvar er aldri sikrere enn sitt svakeste ledd, og mobilen er fantastisk god beskyttet før brukeren blir koblet til. Mobilen er blitt en informasjonsbank bestående av ting du tror du har puttet inn der- men i økende grad også en bank hvor du som kunden kan troløst kan levere data på hva du foretar deg fysisk og virtuelt. Dingsen er det vi kaller «close to heart» den er med over alt- i økende grad bruker for å sette opp nye tjenester og dingser- og sensorer. Vi elsker å bruke den samme enhet på privaten og på jobb og vi vil i økende grad kjøpe flere enheter i tillegg til den hovedenheten vi allerede har… ofte innlåst i et økosystem basert på operativsystemet.

Andersen vil i sitt innlegg ta oss med inn og vise noen av farene som ligger der ute, før vi dykker inn i hvilke enkle grep man kan ta for å beskytte seg mot spionasje og opprettholde datasikkerhet i kombinasjon med økt konkurransekraft. Stikkord: sikkerhet på enhet, kommunikasjon, konfigurasjoner, applikasjoner, deling av data og phishing samt muligheter for tiltrodde leverandører til å gjøre et realt levebrød.

14.40 - 15.00

Naken på nett

Mia Landsem, Etisk Hacker, Orange Cyberdefense Norway

Mia LandsemOm foredraget

Mer enn halvparten av alle databrudd skyldes menneskelige feil. Ikke alle feil skyldes dårlig sikkerhetsopplæring, det kan også være svake passord, klikk på lenker eller andre små ting. Noen ganger fører databrudd igjen til at den som blir rammet blir tvunget eller utpresset til å utføre dårlige handlinger.
Image abuse, eller ulovlig bildespredning har de siste årene vært et aktuelt tema. Bilder og videoer av unge og eldre spres på internett i en enorm fart, ofrene for spredningen blir trakassert og ydmyket og lovverket henger stadig etter. Hvor spres bildene? Hva skjer med ofrene? Hvordan kan dette også gå ut over bedriften der den som er rammet jobber?

15.00 - 15.20

Trygt hjemmekontor

Nils-Ove Gamlem, Leder teknologi- og rådgiveravd., Check Point

Nils-Ove GamlemOm foredraget

I midten av mars måned 2020 ble lyset slukket på kontoret og mange dro hjem.
Alle måtte finne digitale måter å gjennomføre sitt daglige arbeid på. Hjemmekontor ble løsningen for mange ansatte og organisasjoner.
Slik situasjonen er nå ser det ikke ut som vi fullt ut skal tilbake til kontoret med det første. Mange har opplevd at økt fleksibilitet fungerer overraskende godt og kan derfor bli en mer permanent ordning.

Hva så med sikkerheten? Sesjonen vil belyse hva bedrifter bør ha på plass av sikkerhetsløsninger for å kunne benytte hjemmekontor på en trygg måte.

I takt med migrering av tjenester fra lokale datasentre til skyløsninger endres også behovene knyttet til sikkerhet. Utfordringene er fortsatt betydelige på dette området.

STUDIO 1:
14.30 – 14.50
Pause

STUDIO 2:
14.30 – 14.50
Pause

STUDIO 3 DNB:
Avsluttes
ca. 15.35

STUDIO 4 Check Point:
Avsluttes
ca. 15.20

STUDIO 1: Konkurranse i mobil og bredbånd fra et sluttbrukerperspektiv

14.50 - 15.05

Slik har Opennet endret måten vi tenker og bygger

Morten Aagenæs, Konserndir. forvaltning & rådgivning OBOS

Morten Aagenæs

Om foredragsholderen

Morten Aagenæs er konserndirektør i OBOS-konsernet. I tillegg til å lede et av konsernets største forretningsområder, er en av hans hovedoppgaver å lede selskapets innovasjonsinitiativer innen de områdene som OBOS opererer i; byutvikling, eiendomsforvaltning, bankvirksomhet, smarte boområder, grønn energiproduksjon og mer. Mortens bakgrunn som advokat, kombinert med stor nysgjerrighet for nyskaping og videreutvikling av virksomheten, har bl. a ledet til investeringen i OBOS Opennet AS, som designer og utvikler fibernett primært i boligområder som OBOS-konsernet bygger.

15.05 - 15.20

Overgang fra Altibox til Get

Roar Slotsvik, Daglig leder, Tafjord Connect

Om foredragsholderenRoar Slotsvik

Administrerende direktør Roar Slotsvik tok over ansvaret for Tafjord-konsernets 22.000 fiberkunder i november 2019. Bak seg har selskapet et skifte av innholdsleverandør fra Altibox til Get som beskrives som «krevende». Slotsvik har bred erfaring innen innkjøp, prosjektledelse og salgs- og markedsledelse, og bringer med seg ulike perspektiv fra både maritim-, utstyrsleverandør- og olje- og gassindustrien.

15.20 - 15.35

Overgangen fra Get til Altibox

Trond Skjellerud, Direktør, Eidsiva bredbånd AS

Om foredragsholderenTrond Skjellerud

Trond Skjellerud har ledet Eidsiva Bredbånd siden 2010. Han er kjent for å være en tydelig stemme i debatten om hvem som skal få tilgang til bredbånd og mobil i distriktene. I år har Eidsiva lånt en halv milliard kroner for å økte takten i utbyggingen av fiber.

15.35 - 15.50

Alle skal med, men er leveringsplikt svaret?

Helge Blyberg, Politisk rådgiver, IKT-Norge

Helge BlybergOm foredragsholderen

Helge Blyberg er jurist, og kommer fra stillingen som juridisk seniorrådgiver i Forbrukertilsynet. Der jobbet han med spørsmål om IKT og digitalisering, og hvordan regelverk kan anvendes og utvikles i takt med teknologiutviklingen.

Han har et spesielt engasjement for spørsmål knyttet til bærekraftig utvikling av databaserte forretningsmodeller og internasjonalisering, og jobber med disse fagområdene i IKT-Norge.

STUDIO 2:
Teknologi og robusthet

14.50 - 15.10

5G og AI

Anders Teslo, Business Development Director, Huawei Technologies Norway

Anders TesloOm foredragsholderen

Anders Teslo har over 30 års erfaring innen IT og telekom. De siste 20 årene i ledende stillinger innen forretningsutvikling og salg – nasjonalt og internasjonalt, i blant annet Telenor, Colibria, Trolltech, Edvantage Group og de siste 7 årene i Huawei.

15.10 - 15.25

Oslo som teknologihovedstad

Victoria Marie Evensen, Byråd for næring og eierskap, Oslo Kommune

Victoria Marie EvensenOm foredragsholderen

15.25 - 15.40

Trenger IoT-kundene 5G?

Martin Nord, Teknisk direktør, Com4

Om foredragsholderen

Teknologidirektør i Com4, Martin Nord, har 20 års telekom-erfaring med ulike roller innen ledelse, utvikling, drift og forskning. Hans bakgrunn er primært fra Telenor og favner fagområdene IoT, Mobil, IP og fiberoptikk. Som CTO i Com4 leder han utviklingen av selskapets IoT-tjenester, med tilhørende kjernenett, OSS og BSS

Med forbehold om endringer i programmet