HØST 2023

Program

Inside Telecom-konferansen 22. november 2023

Klikk på hver sesjon for mer informasjon

08.30 – 09.00
Kaffe og registrering

Fremtiden er trådløs
Sesjonsleder: Torgeir Waterhouse

09.00 - 09.05

Velkommen

med Jan M. Moberg & Torgeir Waterhouse

09.05 - 09.20

Fremtidsutsikt 2030

Kommunal- og distriktsdepartementet

09.20 - 09.35

Ekomloven og effektiv konkurranse fremover?

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Pål Wien Espen, direktør


Om foredragsholderen

Pål Wien EspenPål Wien Espen er direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

09.50 - 10.10

Samtale: Statlige kontrakter og konkurranse

TBA

10.10 - 10.30

Lov om digital sikkerhet

TBA

10.30 – 11.00
Pause

Samtaler

11.00 - 11.20

Bredbåndsregulering

Enivest AS, Nandor Helgheim, CEO / GlobalConnect Group, Brynjar Andersen, Head of B2C Norway / Lyse AS, Eirik Børve Monsen, konserndirektør tele


Om panelet

Nandor HelgheimNandor Helgheim er CEO i Enivest AS.


Brynjar AndersenBrynjar Andersen er Head of B2C Norway i GlobalConnect Group.


Eirik Børve MonsenEirik Børve Monsen har ansvaret for Lyses telekomvirksomhet som innbefatter mobiloperatøren Ice, bredbånds- og underholdningsleverandøren Altibox og en rekke hel- og deleide fiberselskaper over hele Norge. Han er utdannet statsautorisert revisor og har en MBA fra NHH. I tillegg er han siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo, og renteanalytiker og autorisert finansanalytiker fra NHH/NFF.

11.20 - 11.40

Mobilregulering

Chilimobil, Caroline Frantzen Skibenes, Head of Partner Management / Elmera Group ASA, Torkel Rolfseng, direktør rammebetingelser


Om panelet

Caroline SkibenesCaroline Frantzen Skibenes er Head of Partner Management i Chilimobil.


Torkel RolfsengTorkel Rolfseng er direktør rammebetingelser i Elmera Group ASA.


Flere paneldeltakere TBA

11.40 - 12.00

Sikkerhet og sårbarhet

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), med flere

12.00 – 13.30
Lunsj & mingling

Mobilnettene
Kundecase mobil

13.30 - 13.45

Fra nettverk til connectivity

Posten Norge, Arne Erik Berntzen, Chief Information Officer


Om foredragsholderen

Arne Erik BerntzenArne Erik Berntzen er Chief Information Officer i Posten Norge.

13.45 - 14.00

TBA

TBA

Mobilnettene
Sikkerhet og robuste mobilnett

14.00 - 14.15

TBA

TBA

14.15 - 14.30

TBA

TBA

14.30 - 14.45

Fra innovasjonsprosjekt i Telenor til global plattform for mobiloperatører

Working Group Two, Erlend Prestgard, administrerende direktør


Om foredragsholderen

Erlend PrestgardErlend Prestgard er administrerende direktør og medgründer av Working Group Two. Han har jobbet i skjæringspunktet mellom forretningsutvikling og teknologi med telekommunikasjonsselskaper, internettbedrifter og rådgiving i selskaper som Telenor Group, Aspiro, McKinsey & Company og UBS Investment Bank.

I 2017 spant Working Group Two seg ut fra Telenor med ambisjonen om å bygge en global mobilplattform for å radikalt forbedre innovasjon og drive ny vekst i telekommunikasjonsbransjen. I løpet av de neste seks årene utviklet selskapet en fullt operativ global mobil kjerneplattform og produktmarkedsplass som betjener operatørkunder i Europa, USA og Japan. Selskapet teller 90 ansatte. I august 2023 kunngjorde Cisco sin intensjon om å kjøpe Working Group Two.

14.45 – 15.00
Pause

15.00 - 15.15

Jammetest – erfaringer fra to år med felttesting av jamming og spoofing

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Nicolai Gerrard, senioringeniør

Jammetest er et konsept hvor problemeiere og problemløsere samles for å sammen se på samfunnsutfordringen som interferens på GNSS-tjenester utgjør.

I løpet av en uke samles myndigheter, industriaktører, akademia og forskjellige brukersegmenter på Andøya for å utsette utstyr og systemer for GNSS-jamming, -meaconing og -spoofing, i det som er verdens største åpne, sivile arrangement av sitt slag.

Arrangeres av Statens vegvesen, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Forsvarets forskningsinstitutt, Justervesenet og Norsk Romsenter.

Foredraget vil forklare Jammetest-konseptet, oppsettet for testene og gå gjennom interessante erfaringer fra Jammetest 2022 og Jammetest 2023.


Om foredragsholderen

Nicolai GerrardNicolai Gerrard er senioringeniør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Utdannelse: MSc i teoretisk fysikk fra NTNU med spesialisering innen kvantetransport

Ansatt i Nkom gjennom et samarbeidsprosjekt med Norsk Romsenter for å arbeide med tilsyn av frekvenser brukt til GNSS, med spesialfokus på interferens på GNSS-frekvenser, samt oppbygging og oppfølging av statlig samordning rundt GNSS-interferenssårbarhetsspørsmål og andre lignende temaer.

15.15 - 15.30

Prosjekt “Robuste Nett”: resultater og tilbakeblikk på 10 år med målinger.

SimulaMet, Tarik Cicic, seniorforsker

Forskningssenteret Simula har i ti år systematisk målt tilgjengelighet og ytelse i de tre norske mobilnett. Resultatene presenteres i våre årlige rapporter. I dette foredraget ser vi på høydepunkter fra siste rapport, inklusivt en analyse av hvordan brukeropplevelsen har utviklet seg gjennom disse årene.


Om foredragsholderen

Tarik CicicTarik Cicic har en doktorgrad i datakommunikasjon fra Universitetet i Oslo (2002), og har i ettertid jobbet i både forskning og industri, bl.a. i eget startup «Media Network Services» 2007-2014 og Telenor etter det.

Fra 2022 er han tilbake på Simula, i stilling som seniorforsker på Simula Metropolitan, Center for Resilient Networks and Applications. Her forsker de på ulike aspekter med datanett, især 5G og fremtidige mobilnetteknologier, samt tilgjengelighet og sikkerhet i applikasjoner som bruker slike nett.

15.30 - 16.00

Skivedeling eller privat nett: Forskjeller og fordeler for bedriften.

Ericsson Norge, Eivind Mikkelsen, account manager

En oversikt over forskjellene mellom private nett og skivedeling. Erfaringer fra andre markeder og hva som kan påvirke valg av løsning for forskjellig bedrifter og behov.


Om foredragsholderen

Eivind MikkelsenEivind Mikkelsen er account manager i Ericsson Norge. Har jobbet med mobilnett og telekomteknologi siden 2009 og er nå engasjert i 5G-utrulling og utforskning av nye tjenester i mobilnettet.

16.00
Aperitiff

17.00
Mat og mingling

Med forbehold om endringer i programmet