VÅR 2023

Program

Inside Telecom-konferansen 1. og 2. juni 2023

For første gang på det vi kan huske inviterer Inside Telecom i år til en sommerkonferanse de første dagene i juni. Vi er godt i gang med programmet, som vil bli presentert etter hvert som talere og debattanter er avklart.

Konferansen vil gå over en og en halv dag og vil blant annet kretse rundt disse temaene:

Myndighetene vs telebransjen

Departementene og Nasjonal kommunikasjonsmyndighet setter de viktigste grensene for hva fiberutbyggere, mobilnett og datasentre kan foreta seg før de snubler i reguleringer og lovverk. Vi vil på konferansen vise hvordan samspillet mellom de ulike offentlige myndighetene arter seg, gjennom samtaler og foredrag fra en rekke av aktørene.

Er bredbånd via mobilnettet godt nok?

Fiberutbygginger er allerede stoppet fordi fast trådløst bredbånd (FTB/FWA) gir tilstrekkelig båndbredde til å tilfredsstille reglene for bredbåndstøtte. Men gir FTB godt nok bredbånd? Satellitt-bredbånd er her. Vil det løse utfordringen med de aller siste husstandene som mangler bredbånd? Og er bredbånd via mobilnettet kun en vente-teknologi før alle har fiber i stua. Årets konferanse vil også fokusere på fibermarkedet, der kampen om de som ikke har fiber i veggen hardner til – og koster mer per husstand og bedrift.

Markedsstrategi og forhandler innen telekom

Hva er viktig for kjøperne av mobiltelefoni og andre teletjenester til forbruker. Trengs det egentlig butikker, eller er netthandel tilstrekkelig?

Vi skal også se på hvordan ulike aktører bruker ulike virkemidler for å lykkes i markedet.

B2B-markedet – hvordan vinne kunden

Her vil vi se på hvilke vurderinger bedriftsmarkedet gjør når de kjøper løsninger innen telekom. Satser de på brukte mobiler, eller stiller sikkerhetskrav seg i veien? Hva mener kundene?

Datasenter – vannkraft omgjort til datakraft

Datasentrene er en grunnstein i nasjonal infrastruktur. Hvilke data er det greit å ha hvor som helst i verden, og hvilke kreves det geografisk kontroll over. Kravene til eierskap av kritisk infrastruktur har blitt mye mer aktuelt etter Mubadalas kjøp av 15 prosent av Global Connect. Vi drøfter.