HØST 2023

Program

Inside Telecom-konferansen 22. november 2023

Klikk på hver sesjon for mer informasjon

08.30 – 09.00
Kaffe og registrering

Fremtiden er trådløs
Sesjonsleder: Torgeir Waterhouse

09.00 - 09.05

Velkommen

med Torgeir Waterhouse

09.05 - 09.20

Samtale: Betaling i Ekom-nettene fra innholdsskapere

Telenor Norge Birgitte Engebretsen, administrerende direktør / Telia Stein-Erik Vellan, Chief Executive Officer (CEO) / Lyse AS Eirik Børve Monsen, konserndirektør tele


Om panelet

Birgitte EngebretsenBirgitte Engebretsen er administrerende direktør i Telenor Norge.


Stein-Erik VellanStein-Erik Vellan er administrerende direktør for Telias norske virksomheter: Telia, Get, One Call, MyCall og Chess.

Vellan var fra tidligere administrerende direktør i Uninor, Indias åttende landsomfattende mobilselskap. Han kom da fra stillingen som administrerende direktør i Telenor Serbia. Vellan har tidligere hatt lederstillinger i Telenor Norge, blant annet som leder for bedriftsmarkedet og konserndirektør for privatmarkedet i Telenor Norge.

Eirik Børve MonsenEirik Børve Monsen har ansvaret for Lyses telekomvirksomhet som innbefatter mobiloperatøren Ice, bredbånds- og underholdningsleverandøren Altibox og en rekke hel- og deleide fiberselskaper over hele Norge. Han er utdannet statsautorisert revisor og har en MBA fra NHH. I tillegg er han siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo, og renteanalytiker og autorisert finansanalytiker fra NHH/NFF.

09.20 - 09.35

Ekomloven og effektiv konkurranse fremover?

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Pål Wien Espen, direktør


Om foredragsholderen

Pål Wien EspenPål Wien Espen er direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

09.35 - 09.50

Hva betyr NIS2 – lov om digital sikkerhet – for teleaktørene?

CMS Kluge, Ove André Vanebo, Assosiert Partner


Om foredragsholderen

Ove André VaneboOve André Vanebo er tilknyttet CMS Kluges avdeling for arbeidsrett, og er med i faggruppene for arbeidsrett og personvern. Vanebo jobber hovedsakelig innen disse områdene. Han leder og har fagansvaret for personverngruppen, og er av Finansavisens advokatkåring i 2020 ansett for å være et av de tre største talentene i Norge innenfor personvernjuss.

Personvernarbeidet omfatter bl.a. gjenbruk av personopplysninger, hjemmel for behandling av opplysninger, rammer for kontrolltiltak overfor arbeidstakere, spørsmål vedrørende databehandleravtaler, utarbeidelse av ulike rutiner for etterlevelse av regelverket generelt, behandlingsgrunnlag, problemstillinger knyttet til sky-tjenester og overføring av personopplysninger over landegrenser. Vanebo har også omfattende erfaring med oppfølging overfor Datatilsynet, herunder både veiledningsmøter og avviksmeldinger.

Som statssekretær i Justis- og beredskapsdepartementet i 2016 hadde han ansvaret for personopplysningsloven, herunder implementeringen av EUs nye personvernforordning (GDPR). Han har derfor svært god innsikt i regelverket.

Vanebo har prosedyreerfaring fra alminnelige domstoler i første og annen instans. Hans masteravhandling handlet om ulovlig innhenting av bevis, og behandlet flere problemstillinger rundt personvern og arbeidsliv. Han har også vært sensor for masteravhandlinger ved Universitetet i Oslo, og han har publisert en rekke artikler innenfor personvern. Vanebo er for øvrig en hyppig brukt foredragsholder og gjesteforeleser, og har bl.a. forelest ved universitetene i Oslo og Bergen innenfor strategisk kommunikasjon og retorikk.

09.50 - 10.10

Kommersiell etterretning: et tveegget sverd

Institutt for forsvarsstudier, Vivi Ringnes Berrefjord, doktorgradsstipendiat


Om foredragsholderen

Vivi Ringnes BerrefjordVivi Ringnes Berrefjord er ph.d. stipendiat ved UiO Statsvitenskap og forsker ved Forsvarets Høgskoles Senter for internasjonal sikkerhet. Hun leder Cyberprogrammet ved Institutt for forsvarsstudier og finansieres gjennom FoU-programmet Informasjonskrigføring og datadrevne operasjoner.

Vivis doktorgradsprosjekt ser på etterretningspotensialet i metadata og demokratiers digitale overvåkning av egne borgere. Tidligere har hun analysert risikopotensialet i kommersielt digitalt fotavtrykk, evaluert norsk militær cyberstrategi, utredet høring av Forslag til ny lov om Etterretningstjenesten, analysert hvordan partene i Syria-konflikten brukte digitale verktøy for å forme konfliktens narrativ, samt sammenlignet hvordan kultur påvirker kriminelle organisasjoner tilpasning til regimeendring. Hun har skrevet en rekke kronikker i Morgenbladet, Dagbladet, Aftenposten, Digi og Forsvarets Forum.

Hun har en mastergrad i statsvitenskap fra Universitetet i Oslo, en Master of International Relations fra Genevea School of Diplomacy and International Relations og en bachelor fra NTNU. Hun var mastergradstipendiat ved Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI) og har gjennomført studieopphold i Kina, Sveits og Argentina. Tidligere har Vivi arbeidet som skandinavisk Data Protection Officer og Personvernombud, vært kommunikasjonskonsulent i Geelmuyden Kiese, samt hatt internship ved Telenor Norge, International Telecommunication Union, International Campaign to Ban Landmines (ICBL-CMC) og SOS Barnebyer Dharamsala.

10.10 – 10.40
Pause

10.40 - 11.00

Samtale: Bredbåndsregulering

Enivest AS, Nandor Helgheim, CEO / NextGenTel, Trond Bjorøy Larsen, administrerende direktør / Lyse AS, Eirik Børve Monsen, konserndirektør tele


Om panelet

Nandor HelgheimNandor Helgheim er CEO i Enivest AS.


Trond Bjorøy LarsenTrond Bjorøy Larsen er administrerende direktør i NextGenTel.


Eirik Børve MonsenEirik Børve Monsen har ansvaret for Lyses telekomvirksomhet som innbefatter mobiloperatøren Ice, bredbånds- og underholdningsleverandøren Altibox og en rekke hel- og deleide fiberselskaper over hele Norge. Han er utdannet statsautorisert revisor og har en MBA fra NHH. I tillegg er han siviløkonom fra Handelshøyskolen BI i Oslo, og renteanalytiker og autorisert finansanalytiker fra NHH/NFF.

11.00 - 11.20

Samtale: Mobilregulering

Chilimobil, Caroline Frantzen Skibenes, Head of Partner Management / Elmera Group ASA, Torkel Rolfseng, direktør rammebetingelser / Telenor Norway, Hugo Erichsen, Vice President & Head of Wholesale


Om panelet

Caroline SkibenesCaroline Frantzen Skibenes er Head of Partner Management i Chilimobil.


Torkel RolfsengTorkel Rolfseng er direktør rammebetingelser i Elmera Group ASA.


Hugo ErichsenHugo Erichsen er Vice President & Head of Wholesale i Telenor Norway.


11.20 - 11.40

5G for forsvar og beredskap – Felttesting av løsninger

Telia, Henning Huuse, Manager 5G Business Development

Hvilke muligheter gir 5G og mobilteknologi for sikker og robust kommunikasjon? Henning beskriver løsninger og deler erfaringer fra testing og samarbeid med Forsvarets 5G team.


Om foredragsholderen

Henning HuuseHenning Huuse er Manager 5G Business Development i Telia.

Mobilnettene
Kundecase mobil

11.40 - 12.00

Fra nettverk til connectivity

Posten Norge, Arne Erik Berntzen, Chief Information Officer

Hvordan en 376 år gammel bedrift tenker og jobber med connectivity.

Posten Bring har de siste årene gjennomført mange større endringer på connectivity-området. I innlegget «Fra nettverk til connectivity» vil vi gi dere innsikt i noen av endringene. Dette omfatter blant annet omlegging fra kobber til aktiv bruk av 5G, smart bruk av eSIM for gjennomføring av større endringer, og utprøving av Starlink som alternativ kommunikasjonskanal for utvalgte områder. Vi vil også drøfte om 5G med fordel kan erstatte Wifi på enkelte områder og når fjerning av kommunikasjon har vært en fordel.


Om foredragsholderen

Arne Erik BerntzenArne Erik Berntzen er Chief Information Officer i Posten Norge.

12.00 - 12.20

Hva 5G og mobilteknologi vil bety for helsesektoren

Oslo universitetssykehus HF, Torkel Thune, avdelingsleder i Teknologi- og innovasjonsklinikken / Telenor, Morten Olafsen, Strategic Account Executive Healthcare

Telenor og Oslo universitetssykehus vil fortelle om hva 5G og mobilteknologi vil bety for helsesektoren.


Om foredragsholderne

Torkel ThuneTorkel Thune er avdelingsleder for teknologi og teknologisk arkitektur i Oslo universitetssykehus. Han har en fortid fra Forsvaret og har jobbet med IKT og sikkerhet i Norge og utlandet. Han deler scenen med Morten Olafsen, som jobber med helsestrategi i Telenor.

12.20 – 13.30
Lunsj & mingling

Betalt innhold fra vår hovedsponsor

13.10 - 13.25

The importance of building loyalty to reduce churn

Billogram, Jens Ganslandt, Chief Product Officer

In a world where the customer is getting more empowered, companies, especially telcos are struggling with churn. On one hand digital self service is improving CX, but on the other hand it’s also making it easier to switch providers. One key to reducing churn is to focus on building loyalty. A loyalty that is already in a downwards spiral. Listen in on how a key function like the invoicing process can increase loyalty and reduce churn.


Om foredragsholderen

Jens GanslandtJens Ganslandt is the Chief Product Officer at Billogram and works daily with improving CX and making the invoice a crucial tool for both increasing ARPU, reducing OPEX and reducing churn. Making the invoice modern and in the center of the experience requires it to be fueled by strong technology such as AI and ML as well as a user centric approach.

Jens has a background in telecom from his time as Chief Product Officer at Swedish UCaaS scale-upTelavox.

Mobilnettene
Sikkerhet, bærekraft og robuste mobilnett

13.30 - 13.45

Telia Towers: Datadrevne beslutninger for mer bærekraftig drift

Telia Towers, Siri Sjaastad, daglig leder & Ignas Antanavicius, transformasjonssjef

Telia Towers, som er Nordens ledende masteselskap, vil fortelle om sin spennende digitale transformasjon som er et avgjørende skritt på veien mot å bli mer bærekraftige. I foredraget vil daglig leder Siri Sjaastad og transformasjonssjef Ignas Antanavicius i Telia Towers konkret ta for seg implementering av ny IT-teknologi som gjør selskapet i stand til å ta raskere, riktigere og mer bærekraftige beslutninger. På denne måte blir drift og vedlikehold av infrastrukturen fortløpende grønnere – til det beste for samfunnet.


Om foredragsholderne

Siri SjaastadSiri Sjaastad er daglig leder i Telia Towers Norge og sitter i tillegg i ledergruppen i Telia Towers Nordic. Telia Towers Nordic er et ledende masteselskap i Norden med tilsammen rundt 10 000 master. Siri har jobbet innen telekomsektoren og med utbygging av infrastruktur i 25 år. Hun startet som leder i Telia Towers Norway 1.1.2022, som den første ansatte i selskapet og har siden den gang bygget opp en solid organisasjon.


Ignas AntanaviciusIgnas Antanavicius er transformasjonssjef i Telia Towers. Han jobber sammen med det nordiske IT-teamet for å gjennomføre selskapets ambisiøse IT-strategi fremover, og har ansvaret for å sikre at Telia Towers forblir i forkant av industriinnovasjon og effektivitet. Ignas har 10 års erfaring fra ulike roller innen telekomsektoren i Norge.

13.45 - 14.00

Fra innovasjonsprosjekt i Telenor til global plattform for mobiloperatører

Working Group Two, Erlend Prestgard, administrerende direktør


Om foredragsholderen

Erlend PrestgardErlend Prestgard er administrerende direktør og medgründer av Working Group Two. Han har jobbet i skjæringspunktet mellom forretningsutvikling og teknologi med telekommunikasjonsselskaper, internettbedrifter og rådgiving i selskaper som Telenor Group, Aspiro, McKinsey & Company og UBS Investment Bank.

I 2017 spant Working Group Two seg ut fra Telenor med ambisjonen om å bygge en global mobilplattform for å radikalt forbedre innovasjon og drive ny vekst i telekommunikasjonsbransjen. I løpet av de neste seks årene utviklet selskapet en fullt operativ global mobil kjerneplattform og produktmarkedsplass som betjener operatørkunder i Europa, USA og Japan. Selskapet teller 90 ansatte. I august 2023 kunngjorde Cisco sin intensjon om å kjøpe Working Group Two.

14.00 - 14.20

Samtale: Sikkerhet og sårbarhet

Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM) Roar Thon, Fagdirektør sikkerhetskultur / Otte AS Torgeir Waterhouse, Founder & Partner


Om panelet

Roar ThonRoar Thon er Fagdirektør sikkerhetskultur i Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM).


Torgeir WaterhouseTorgeir Waterhouse har jobbet med it og it-politikk i Forbrukerrådet og IKT-Norge i mer enn 20 år. Han kommer nå fra stillingen Direktør for internett og nye medier i IKT-Norge, i tillegg har han deltatt i flere offentlige utvalg, styrer og organisasjoner, som feks Lær Kidsa Koding, og gitt råd og bistått en lang rekke selskap og prosjekter. Han er en ettertraktet rådgiver og foredragsholder, og benyttes ofte i mediene.

14.20 - 14.35

Jammetest – erfaringer fra to år med felttesting av jamming og spoofing

Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom), Nicolai Gerrard, senioringeniør

Jammetest er et konsept hvor problemeiere og problemløsere samles for å sammen se på samfunnsutfordringen som interferens på GNSS-tjenester utgjør.

I løpet av en uke samles myndigheter, industriaktører, akademia og forskjellige brukersegmenter på Andøya for å utsette utstyr og systemer for GNSS-jamming, -meaconing og -spoofing, i det som er verdens største åpne, sivile arrangement av sitt slag.

Arrangeres av Statens vegvesen, Nasjonal kommunikasjonsmyndighet, Forsvarets forskningsinstitutt, Justervesenet og Norsk Romsenter.

Foredraget vil forklare Jammetest-konseptet, oppsettet for testene og gå gjennom interessante erfaringer fra Jammetest 2022 og Jammetest 2023.


Om foredragsholderen

Nicolai GerrardNicolai Gerrard er senioringeniør i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom).

Utdannelse: MSc i teoretisk fysikk fra NTNU med spesialisering innen kvantetransport

Ansatt i Nkom gjennom et samarbeidsprosjekt med Norsk Romsenter for å arbeide med tilsyn av frekvenser brukt til GNSS, med spesialfokus på interferens på GNSS-frekvenser, samt oppbygging og oppfølging av statlig samordning rundt GNSS-interferenssårbarhetsspørsmål og andre lignende temaer.

14.35 - 14.50

Prosjekt “Robuste Nett”: Tilbakeblikk på 10 år med målinger i norske mobilnett.

SimulaMet, Tarik Cicic, seniorforsker

Forskningssenteret Simula har i ti år systematisk målt tilgjengelighet og ytelse i de tre norske mobilnett. Resultatene presenteres i våre årlige rapporter. I dette foredraget ser vi på høydepunkter fra siste rapport, inklusivt en analyse av hvordan brukeropplevelsen har utviklet seg gjennom disse årene.


Om foredragsholderen

Tarik CicicTarik Cicic har en doktorgrad i datakommunikasjon fra Universitetet i Oslo (2002), og har i ettertid jobbet i både forskning og industri, bl.a. i eget startup «Media Network Services» 2007-2014 og Telenor etter det.

Fra 2022 er han tilbake på Simula, i stilling som seniorforsker på Simula Metropolitan, Center for Resilient Networks and Applications. Her forsker de på ulike aspekter med datanett, især 5G og fremtidige mobilnetteknologier, samt tilgjengelighet og sikkerhet i applikasjoner som bruker slike nett.

14.50 – 15.00
Pause

15.00 - 15.15

Hva er best: Eget 5G-nett eller privat 5G som slice i et offentlig mobilnett?

Ericsson Norge, Eivind Mikkelsen, account manager

En oversikt over forskjellene mellom private nett og skivedeling. Erfaringer fra andre markeder og hva som kan påvirke valg av løsning for forskjellig bedrifter og behov.


Om foredragsholderen

Eivind MikkelsenEivind Mikkelsen er account manager i Ericsson Norge. Har jobbet med mobilnett og telekomteknologi siden 2009 og er nå engasjert i 5G-utrulling og utforskning av nye tjenester i mobilnettet.

15.15 - 15.30

Mobildekning innendørs blir bare viktigere

Proptivity Norway AS, Stein Hansen, CEO


Om foredragsholderen

Stein HansenStein Hansen er CEO i Proptivity Norway AS – som bygger innendørs 5G for næringseiendom i Norden. Stein Hansen har lang erfaring fra telekom-bransjen og har jobbet flere tiår i Telenor-konsernet med mobilkommunikasjon både i Norge og i utlandet. Han var sentral i den tidlige utviklingen av 2G og 3G – og var også med på å starte opp Netcom som CTO i sin tid.

15.30 - 15.35

Fremtidsutsikt 2030

Digitaliserings- og forvaltningsminister Karianne Oldernes Tung


Om foredragsholderen

Karianne Oldernes Tung

Karianne Oldernes Tung er en norsk politiker (Ap) fra Stadsbygd i Trøndelag. 16. oktober 2023 ble hun digitaliserings- og forvaltningsminister i Jonas Gahr Støres regjering.

Hun var fra 2013 til 2017 stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet i Sør-Trøndelag. Hun var fram til juni 2015 medlem av Helse- og omsorgskomiteen, deretter av Transport- og kommunikasjonskomiteen.

Inntil hun ble statsråd var hun daglig leder for medlemsforeningen Trondheim Tech Port.

15.35 - 16.00

Samtale mellom digitaliseringsminister Karianne O. Tung; Telenors moderniseringsdirektør Arne Q. Christensen; direktør for myndighetskontakt i Lyse, Reynir Jóhannesson og kommunikasjonsdirektør i Telia Norge, Henning Lunde

16.00
Aperitiff

17.00
Mat og mingling

Med forbehold om endringer i programmet