2021

Program

Klikk på hver sesjon for mer informasjon

PLENUMSSESJON

08.30 - 09.00

Kaffe og registrering

09.00 - 09.05

Åpning

TU Media og Otte

09.05 - 09.25

Visjon 2025 – med fokus på sikkerhet

Statsråd Bjørn Arild Gram, kommunal- og distriktsminister (Sp), KMD

Om foredragsholderen

Bjørn Arild GramBjørn Arild Gram er en norsk politiker (Sp). Han har vært kommunal- og distriktsminister i Jonas Gahr Støres regjering siden 14. oktober 2021. Gram var ordfører i Steinkjer kommune fra 2007 til 2020 og arbeidende styreleder i kommunenes arbeidsgiver- og interesseorganisasjon KS fra 2020 til 2021.

09.25 - 09.50

Ekombransjen diskuterer ny regjering og Hurdalsplattformen

Toril Nag, Lyse / Stein-Erik Vellan, Telia / Reynir Jóhannesson, ICE / Petter-Børre Furberg, Telenor

Om panelet

Toril Nag

Konserndirektør Toril Nag er ansvarlig for forretningsområdet telekommunikasjon i Lyse-konsernet, herunder fiberinfrastruktur og digitale tjenester.

Forretningsområdet omfatter Lyses eierskap i en rekke fiberselskaper i Norge, og de heleide teleoperatørene Altibox as og Altibox Danmark som leverer høyhastighets internett og digitale underholdningstjenester til privat og bedriftsmarkedet i henholdsvis Norge og Danmark. Forretningsområdet omfatter også Altibox Fiber Assets, som eier Lyses eierandeler i hele og delvis eide sjøfiberkabelselskaper for fiber ut av Norge.

Toril har en master i Computer Science fra University of Strathclyde og har en tilleggsutdannelse i ledelse fra Handelshøyskolen BI og INSEAD.

Nag har ledererfaring fra store IT- og teleselskaper, bank og finans, og har bred styreerfaring.

Stein-Erik VellanStein-Erik Vellan er administrerende direktør for Telias norske virksomheter: Telia, Get, One Call, MyCall og Chess.

Vellan var fra tidligere administrerende direktør i Uninor, Indias åttende landsomfattende mobilselskap. Han kom da fra stillingen som administrerende direktør i Telenor Serbia. Vellan har tidligere hatt lederstillinger i Telenor Norge, blant annet som leder for bedriftsmarkedet og konserndirektør for privatmarkedet i Telenor Norge.

Reynir JóhannessonReynir Jóhannesson er kommunikasjonsdirektør i mobilselskapet ice. Jóhannesson er en tidligere norsk politiker (Frp) som fra 5. juni 2015 til 3. november 2017 var statssekretær for samferdelsminister Ketil Solvik-Olsen. Fra 16. oktober 2013 til han ble utnevnt til statssekretær var han politisk rådgiver i samme departement.

Petter-Børre FurbergPetter-Børre Furberg har lang erfaring fra flere av Telenors virksomheter og forretningsområder. Siden han begynte i selskapet i 1998, har han hatt en rekke ledende stillinger, inkludert EVP, Cluster Head for Emerging Asia og en del av Telenors konsernledelse, CEO i Myanmar og Bangladesh, CFO og CMO i dtac, Thailand og sjef for finansielle tjenester for Telenor Group, Fornebu. I dag er han administrerende direktør i Telenor Norge og medlem av konsernledelsen (GEM). Før han begynte i Telenor, hadde han ledende stillinger i Stortinget og Finansdepartementet.

09.50 - 10.00

Spørsmål og svar

10.00 - 10.20

Hva bransjen og Ekom-næringen trenger fra regjeringen

Øystein Eriksen Søreide, Abelia / Øyvind Husby, IKT-Norge

Om panelet

Øystein Eriksen SøreideØystein Eriksen Søreide er næringslivsleder og tidligere politiker (H). Fra 1. oktober 2019 er han administrerende direktør i Abelia.

Han er utdannet sivilmarkedsfører fra Norges Markedshøyskole og BI fra 1993. Søreide var markedssjef i CARE Norge fra 1994 til 1996, markedssjef i SOS-barnebyer fra 1996 til 1998, markedssjef og salgssjef for Europa, Afrika og Midtøsten i O. Mustad & Søn fra 1998 til 2002, sjefsekretær i Oslo Høyre fra 2002 til 2008, daglig leder for Høyres valgfond fra 2008 til 2009 og markedsdirektør i UNICEF Norge fra 2009 til 2013. Han var byråd for helse og sosiale tjenester i Oslo kommune fra oktober 2013 til oktober 2015. Fra 2016 til 2019 var han bydelsdirektør i Bydel Grorud i Oslo kommune.

Øyvind HusbyØyvind Husby er utdannet siviløkonom og har jobbet i telekombransjen i over 20 år.

Han har erfaring fra både internasjonale konsern, mellomstore bedrifter og start-ups med både finansielle og industrielle eiere.

Husby har hatt en rekke styreverv, blant disse er styreleder i Kabel Norge, styreleder i Virke IKT og styremedlem i Virke Kunnskap og Teknologi.

10.20 - 10.30

Spørsmål og svar

10.30 – 10.50
Pause

PLENUMSSESJON

10.50 - 11.05

Høsten 2021 - nedetidens høytid? Bane NORs perspektiv

Rune Dyrlie, Bane NOR

Om foredragsholderen

Rune DyrlieRune Dyrlie er Leder Digital Sikkerhetsstyring i Bane NOR.

11.05 - 11.20

Høsten 2021 - nedetidens høytid? NSMs perspektiv

Bente Hoff, Nasjonal sikkerhetsmyndighet

Om foredragsholderen

Bente HoffBente Hoff er avdelingsdirektør i Nasjonal sikkerhetsmyndighet.

11.20 - 11.35

Høsten 2021 - nedetidens høytid? Nkoms perspektiv

Elise Knutssøn Lindeberg, Nkom

Om foredragsholderen

Elise Knutssøn LindebergElise Knutssøn Lindeberg er avdelingsdirektør, Sikkerheitsavdelinga i Nkom.

11.35 - 11.50

Høsten 2021 - nedetidens høytid? DSBs perspektiv

Elisabeth Longva, DSB

Om foredragsholderen

Elisabeth LongvaElisabeth Longva er avdelingsdirektør, Samordning og beredskap i DSB.

11.50 - 12.00

Oppsummering og spørsmål fra salen rundt sikkerhet

12.00 – 13.00
Lunsj

Parallellsesjoner

Klikk på hver sesjon for mer informasjon

Sal 1: Mobilnettene og konkurranse fremover

13.00 - 13.20

Hva betyr bulkprising i grossistmarkedet for konkurransebildet?

Bjørn Hansen, Oslo Economics

Bjørn Hansen vil gi en oversikt over mobilmarkedet i Norge og forklare hvordan prismodellene på grossistnivå virker. Han vil blant annet snakke om hvordan bulkprising påvirker eksisterende aktøreres marginalkostnader ved å vinne en ny kunde og hvordan det påvirker antallet konkurrerende aktører.


Om foredragsholderen

Bjørn HansenBjørn Hansen er assosiert partner i Oslo Economics og førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har doktorgrad fra BI. Bjørn har god kjennskap til telesektoren og han har publisert flere vitenskapelige artikler internasjonalt der han analyserer hvordan ulike former for teleregulering påvirker markedet. Bjørn har tidligere jobbet i Telenors forskningsavdeling og han har undervist ved både NHH og BI.

13.20 - 13.35

Rammebetingelser for verdens beste ekominfrastruktur

Ragnhild Mathisen, Telenor

Om foredragsholderen

Ragnhild MathisenRagnhild Mathisen leder Corporate Affairs for Telenor Norge, med ansvar for kommunikasjon, myndighetskontakt og regulatorisk, samfunnsansvar og personvern, en stilling hun har hatt siden oktober 2018. Mathisen har jobbet i Telenor siden 2012. Hun har også mange års erfaring fra politiske stillinger, blant annet som tidligere statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet og som politisk rådgiver for forsvarsministeren. Ragnhild har hovedfag i Statsvitenskap fra Universitetet i Oslo.

13.35-13.50

Derfor er bulkprising i grossistmarkedet viktig for konkurransen

Torkel Rolfseng, Fjordkraft

Om foredragsholderen

Torkel RolfsengTorkel Rolfseng har jobbet både med rammebetingelser for strømsalgsmarkedet og mobilmarkedet etter oppstarten av Fjordkraft Mobil i 2017.

13.55 - 14.30

Hva vil bulkprising i grossistleddet bety?

Torkel Rolfseng, Fjordkraft / Caroline Skibenes, Chilimobil / Bjørn Hansen, Oslo Economics

Om panelet

Torkel RolfsengTorkel Rolfseng har jobbet både med rammebetingelser for strømsalgsmarkedet og mobilmarkedet etter oppstarten av Fjordkraft Mobil i 2017.

Caroline SkibenesCaroline Skibenes er Business Development Manager i Chilimobil.

Bjørn HansenBjørn Hansen er assosiert partner i Oslo Economics og førsteamanuensis i samfunnsøkonomi ved Universitetet i Sørøst-Norge. Han har doktorgrad fra BI. Bjørn har god kjennskap til telesektoren og han har publisert flere vitenskapelige artikler internasjonalt der han analyserer hvordan ulike former for teleregulering påvirker markedet. Bjørn har tidligere jobbet i Telenors forskningsavdeling og han har undervist ved både NHH og BI.

Sal 2: Bredbånd

13.00 - 13.20

Innovasjon og modernisering: hele Norge over på høyhastighetsbredbånd med 5G, trådløst bredbånd og fiber

Ingeborg Øfsthus, Telenor

Hvordan Telenor Norge gjennomfører en helhetlig og kundeorientert modernisering av infrastrukturen.


Om foredragsholderen

Ingeborg ØfsthusIngeborg Øfsthus fra Osterøy er teknologidirektør (CTO) i Telenor Norge. Hun kom «hjem» i 2018 etter å ha vært administrerende direktør for Telenor i Montenegro og Serbia. Ingeborg har bred internasjonal ledererfaring også fra Telenors virksomhet i Tyskland og Thailand. Hun spilte en nøkkelrolle i å etablere og lede Telenor-konsernets CTO Forum. Hun har en mastergrad i elektronisk kommunikasjon fra Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU) og leder investeringer i Norges infrastruktur for mange milliarder i året. Bla. står hun bak lanseringen av Skandinavias første 5G pilot og har ansvaret for Telenors sikkerhetsmiljø.

13.20 - 13.40

Har det blitt noe marked etter saneringen av kobbernettet?

Martin Højriis Kristensen, Global Connect

Der har gått mer enn 20 år siden Catch monterte sine første DSLAM’er i Telenors nett, og siden da har kobbernettet gjort det mulig å konkurrere om kundene på landsplan.

Hvordan sikrer vi konkurransen på landsdekkende løsninger når et landsdekkende nettverk slukkes og erstattes av mange overlappende nettverk med forskjellige vilkår?


Om foredragsholderen

Martin Højriis KristensenMartin Højriis Kristensen er Product Director hos GlobalConnect.

13.40 - 14.10

En revolusjon for kvalitet og dokumentasjon av fibernett

Jørn Slåtten, Fiberforening.no / Tony Kolstrøm, Varanger Kraft / Kjell Arne Besseberg, Technogarden

Tony Kolstrøm fra Varanger Kraft kan både skjøte fiber og lage spesifikasjoner for robust fiber. Han har vært aktiv i Fiberforening.nos arbeid for å lage et sett spesifikasjoner som har som mål å skape mer robuste fibernett i Norge. Sammen med Fiberforening.nos leder Jørn Slåtten og Technogardens Kjell Arne Besseberg vil han på konferansen fortelle om erfaringer med spesifikasjonene og hvilke fordeler de gir for fiberutbyggere.


Om foredragsholderne

Jørn Slåtten (Fiberforening.no), Tony Kolstrøm (Varanger Kraftutvikling), Kjell Arne Besseberg (Technogarden)

14.10 - 14.30

Fiber og 5G endrer konsum og produksjon av TV

Bjarne Andre Myklebust, NRK

Tilgang til høyhastighetsbredbånd til alle i Norge gir like forutsetninger for hele befolkningen til å konsumere et bredt innholdstilbud fra NRK. I tillegg gir fiber og 5G nye muligheter til å produsere mer innhold på en mer effektiv måte. Derfor er NRK som allmenkringkaster opptatt av en god utbygging og tilgjengelighet til disse teknologiene. Se mer om utviklingen i mediebruken og ikke minst eksempler på hvordan fiber og 5G vil endre måten TV blir produsert på.


Om foredragsholderen

Bjarne Andre MyklebustBjarne Andre Myklebust har over 30 års erfaring fra mediebransjen og har jobbet hovedsakelig med utvikling av nett og strømmetjenester for NRK. Han er distribusjonssjef med ansvar for at NRKs kanaler, innhold og tjenester når publikum der de er.

Sal 1:
14.30 – 14.50
Pause

Sal 2:
14.30 – 14.50
Pause

Sal 1: Mobilnettene og konkurranse fremover

14.50 - 15.05

Industriell 5G og fremtidig ressursforvaltning

John-Eivind Velure, Nkom

Om foredragsholderen

John-Eivind VelureJohn-Eivind Velure er avdelingsdirektør i Spektrumsavdelingen i Nasjonal kommunikasjonsmyndighet (Nkom). Velure er sivilingeniør fra NTNU, og har jobbet i Nkom siden 2004.

15.05 - 15.20

Om 5G-frekvenser

Tor-Morten Osmundsen, Altibox

Om foredragsholderen

Tor-Morten OsmundsenTor-Morten Osmundsen er administrerende direktør i Altibox. Han har 40 års erfaring fra ledende stillinger i internasjonale selskaper i flere konkurranseutsatte bransjer: Equinor, ABB Robotics, Laerdal Medical og Skangas. Startet opp i Lyse i 2018 som adm Dir i Lyse Fiber og i Altibox fra februar 2020.

15.20 - 15.35

Slik bygger vi Nor5ge

Georg Svendsen, Telia

Georg SvendsenOm foredragsholderen

Georg Svendsen er direktør for infrastruktur i Telia Norge.

15.35 - 15.50

5G-VINNI: Bærekraftig fiskeoppdrett med 5G og Edge

Tom-Kristian Berg, Nokia

5G-VINNI har som mål å legge til rette for 5G innovasjon ved å stille operativ infrastruktur tilgjengelig for industrielle eksperimenter og verifisering. En av disse plattformene er lokalisert hos Telenor på Fornebu, med «Edge-sites» plassert nær brukeren. Flere brukstilfeller blir for tiden testet, og i dette foredraget vil spesifikt overvåkning/ styring av fiskeoppdrett bli beskrevet, og hvordan «Edge-site» og 5G kan bidra til å løse deres utfordringer.


Om foredragsholderen

Tom-Kristian BergTom-Kristian Berg, siv.ing. fra NTH (NTNU), jobber som løsningsarkitekt i Nokia, med spesiell fokus på 5G i kjernenettet. Har de siste 3 årene også vært teknisk ansvarlig for Nokia’s leveranse i det EU initierte Horizon 2020 forskningsprogrammet 5G-VINNI (5G Verticals INNovation Infrastructure).

Sal 2: Bredbånd

14.50 - 15.20

Fibernettet som sensor – en ny applikasjon for fibernett?

Steinar Bjørnstad, Oslomet Simula

Fiberoptiske kabler er kjent for å kunne levere høy kapasitet, men de samme kablene som brukes til kommunikasjon kan samtidig benyttes som sensorer for deteksjon av f.eks. jordskjelv. Det forskes aktivt på temaet, men det er også kommersielle produkter tilgjengelig. Foredraget gir eksempler på forskning på deteksjon av avlytningsforsøk og brudd samt kommersielle produkter for deteksjon i sjøfiberkabler av fisketrålere og jordskjelv.


Om foredragsholderen

Steinar BjørnstadSteinar Bjørnstad jobber som strategisk kompetanse- og forskningsleder i Tampnet. Han er lidenskapelig opptatt av optisk kommunikasjon og teknologi generelt. Huset hjemme er fullt av elektronikk. Han har blant annet verdens første videospolebåndspiller for det kommersielle markedet – fra slutten av 60-tallet. Bjørnstad underviser i optisk kommunikasjon på NTNU, og er også tilknyttet Simula Met som forsker.

15.20 - 15.40

Fordelen med passive sjøfiberkabler

Rolf Bøe, Tampnet

Tampnet har bygget opp et sjøfiberkabelnett i nordsjøen bestående av såkalte passive sjøfiberkabler. Disse kabelsystemene er bygget opp slik at man unngår elektrisk strømtilførsel i kablene for mating av forsterkere på havbunnen. Kabelsystemene benytter spesielle forsterkerløsninger med såkalt Raman forsterkning på olje/gass installasjoner og en såkalt ROPA forsterker på havbunnen. Med dette muligjøres strekninger på opptil 500 km, kun ved at ROPAen forsynes med lys gjennom en fiber fra en olje/gass installasjon. Kablene er igjen knyttet sammen med optiske svitsjer slik at det oppnås et redundant nettverk bestående av lange passive kabelstrekk i nordsjøområdet.


Om foredragsholderen

Rolf BøeRolf Bøe har jobbet med fiberoptiske systemer i 30 år, derav 8 år som prosjektleder for sjøkabelsystemer i Tampnet.

15.40 - 16.00

Hvordan utvide høykapasitets 5G-dekning på eksisterende infrastruktur

Vegard Kjenner, Huawei Technologies Norway

62% av Norges husholdninger ligger innenfor 2 km radius av dagens basestasjoner. Dersom hele Norge skal få tilgang til 5G vil det kreve store investeringer i nye basestasjoner, samtidig som det vil ta mange år i etablere denne infrastrukturen. Finnes det smartere, rimeligere og raskere løsninger for å gi 5G til alle?


Om foredragsholderen

Vegard Kjenner er teknisk direktør (CTO) i Huawei Technologies Norway. Vegard har 20 års fartstid i telekombransjen, med bred kommersiell og teknisk erfaring fra både operatør- og leverandørsiden. Vegard var blant annet ansvarlig for lansering av verdens første 4G-nett, i Oslo i 2009. Har nå jobbet i Huawei i 7 år med fokus på nye teknologier, som for eksempel 5G.

For de som har meldt seg på:

16.30
Aperitiff

18.00
Middag i hotellrestauranten

Med forbehold om endringer i programmet