HØST 2022

Program

Telekom i Norge, Norden og verden

Klikk på hver sesjon for mer informasjon

08.30 – 09.00
Kaffe og registrering

Nordiske trender
Sesjonsleder: Torgeir Waterhouse

08.59 - 09.00

Velkommen

Jan M. Moberg & Torgeir Waterhouse

Telebransjen er i endring. Fibernett og master skilles ut i egne selskaper og partnere inviteres inn på eiersiden. Med den dystre sikkerhetssituasjonen som bakteppe har vi invitert kommunal- og distriktsminister Sigbjørn Gjelsvik til å åpne konferansen.

09.00 - 09.20

Sigbjørn Gjelsvik, kommunal- og distriktsminister

Kommunal- og distriktsdepartementet


Om foredragsholderen

Sigbjørn GjelsvikSigbjørn Gjelsvik er kommunal- og distriktsminister.

09.20 - 09.35

Nordiske og globale trender

Petter-Børre Furberg, Telenor


Om foredragsholderen

Petter-Børre FurbergPetter-Børre Furberg har lang erfaring fra flere av Telenors virksomheter og forretningsområder. Siden han begynte i selskapet i 1998, har han hatt en rekke ledende stillinger, inkludert EVP, Cluster Head for Emerging Asia og en del av Telenors konsernledelse, CEO i Myanmar og Bangladesh, CFO og CMO i dtac, Thailand og sjef for finansielle tjenester for Telenor Group, Fornebu. I dag er han Head of Telenor Nordics og medlem av Telenor Leadership Team. Før han begynte i Telenor, hadde han ledende stillinger i Stortinget og Finansdepartementet.

09.35 - 10.20

Paneldebatt

Toril Nag, Lyse AS / Stein-Erik Vellan, Telia / Charlotta Rehman, GlobalConnect / Birgitte Engebretsen, Telenor Norge


Om panelet

Toril NagKonserndirektør Toril Nag er ansvarlig for forretningsområdet telekommunikasjon i Lyse-konsernet, herunder fiberinfrastruktur og digitale tjenester.

Forretningsområdet omfatter Lyses eierskap i en rekke fiberselskaper i Norge, og de heleide teleoperatørene Altibox as og Altibox Danmark som leverer høyhastighets internett og digitale underholdningstjenester til privat og bedriftsmarkedet i henholdsvis Norge og Danmark. Forretningsområdet omfatter også Altibox Fiber Assets, som eier Lyses eierandeler i hele og delvis eide sjøfiberkabelselskaper for fiber ut av Norge.

Toril har en master i Computer Science fra University of Strathclyde og har en tilleggsutdannelse i ledelse fra Handelshøyskolen BI og INSEAD.

Nag har ledererfaring fra store IT- og teleselskaper, bank og finans, og har bred styreerfaring.

Stein-Erik VellanStein-Erik Vellan er administrerende direktør for Telias norske virksomheter: Telia, Get, One Call, MyCall og Chess.

Vellan var fra tidligere administrerende direktør i Uninor, Indias åttende landsomfattende mobilselskap. Han kom da fra stillingen som administrerende direktør i Telenor Serbia. Vellan har tidligere hatt lederstillinger i Telenor Norge, blant annet som leder for bedriftsmarkedet og konserndirektør for privatmarkedet i Telenor Norge.

Charlotta RehmanCharlotta Rehman er CEO i GlobalConnect. Rehman har over 20 års erfaring fra tech- og telecombransjen i Norden. Hun kommer fra en stilling som viseadministrerende direktør i Telia Sverige der hun også var leder for Telias svenske bedriftsvirksomhet. Før dette var hun konstituert administrerende direktør i TeliaSonera Norges mobildrift samt ansvarlig før oppkjøpet av Tele2 Norge.


Birgitte EngebretsenBirgitte Engebretsen er administrerende direktør i Telenor Norge.

10.20 – 10.40
Pause

Bredbånd og fiber
Sesjonsleder: Håvard Fossen

10.40 - 10.55

Åpne nett / Tredjepartstilgang

Trond Bjorøy Larsen, NextGenTel


Om foredragsholderen

Trond Bjorøy LarsenTrond Bjorøy Larsen er administrerende direktør i NextGenTel.


10.55 - 11.10

Regulering av nett - hva betyr det?

Bjørnar Volden, Analysys Mason


Om foredragsholderen

Bjørnar Volden Bjørnar Volden er partner i Analysys Mason og er en av selskapets ledende eksperter innen regulatoriske og ekom-politiske problemstillinger.

Bjørnar er siv.øk. fra NHH og har jobbet i telekombransjen i snart 30 år. Han var tidligere partner i Nexia Management Consulting AS, som ble kjøpt opp av Analysys Mason i 2017.

Før han begynte i Nexia i 2000, var han på 1990-tallet markedsanalytiker i Telenor, ansvarlig for forretningsutvikling og regulatoriske spørsmål i Telia Norge/Enitel og førstekonsulent i Konkurransetilsynet med ansvar for telekom-markedet.

11.10 - 11.25

Hvem er viktigst for bredbånd - de som bygger eller tilgangskjøper?

Tore Kristoffersen, Lyse AS


Om foredragsholderen

Tore Kristoffersen er Prosjektdirektør Tele i Lyse AS.


11.25 - 12.00

Panel

Pål Wien Espen, Nkom / Trond Bjorøy Larsen, NextGenTel / Finn Lützow-Holm Myrstad, Forbrukerrådet / Tore Kristoffersen, Lyse AS


Om panelet

Pål Wien EspenPål Wien Espen er direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom).


Trond Bjorøy LarsenTrond Bjorøy Larsen er administrerende direktør i NextGenTel.


Finn Lützow-Holm MyrstadFinn Lützow-Holm Myrstad er fagdirektør i Forbrukerrådet.


Tore Kristoffersen er Prosjektdirektør Tele i Lyse AS.

12.00 – 13.15
Lunsj

Telco og datasenter
Ordstyrer: Per Øyvind Skard

13.15 - 13.30

Datasenter i Edge

Peder Nærbø, Bulk Infrastructure AS


Om foredragsholderen

Peder NærbøPeder Nærbø er Founder and Owner av Bulk Infrastructure AS.

13.30 - 13.45

Miljøregnskap ved bredbåndsbygging. Konsekvenser av gravedybde

Mali Hole Skogen, IKT Norge


Om foredragsholderen

Mali Hole SkogenMali Hole Skogen er teknologi- og bærekraftsdirektør i IKT Norge.

13.45 - 14.00

Hvorfor trengs en ny sjøfiber fra Oslo til Stavanger

Steinar Bjørnstad, Tampnet / Simula OsloMet


Om foredragsholderen

Steinar BjørnstadSteinar Bjørnstad jobber som strategisk kompetanse- og forskningsleder i Tampnet. Han er lidenskapelig opptatt av optisk kommunikasjon og teknologi generelt. Huset hjemme er fullt av elektronikk. Han har blant annet verdens første videospolebåndspiller for det kommersielle markedet – fra slutten av 60-tallet. Bjørnstad underviser i optisk kommunikasjon på NTNU, og er også tilknyttet Simula Met som forsker.

14.00 – 14.15
Pause

Sikkerhet i skyggen av Ukraina-krigen
Ordstyrer: Per Øyvind Skard

14.15 - 14.30

Trussel mot Telekommunikasjonsbransjen – sett fra Telenor

Stine Backer-Røed, Telenor Norge


Om foredragsholderen

Stine Backer-Røed Stine Backer-Røed er Threat Intelligence Manager for Telenor Norge, hvor hun leder Telenor Norges arbeid med forståelse av sikkerhetstrusler på tvers i organisasjonen. Backer-Røed har jobbet med trusselvurdering og risikohåndtering i både statlige virksomheter og privat sektor siden 2005. De siste 12 årene har hun vært sivilt ansatt i Forsvaret, og før dette jobbet hun for internasjonale sikkerhetsselskap med trussel- og risikovurderinger for større bedrifter innen bl.a. luftfart, media og havneinfrastruktur i Midtøsten, Sørøst-Asia, Australia og Stillehavet.

Hun har en BA i International Politics, og PgDip i Intelligence & Counterterrorism fra Macquarie University Sydney.

14.30 - 14.45

Globale trekk innen sikkerhet og svindel

Daniel Henriksen, Intility


Om foredragsholderen

Daniel HenriksenDaniel Henriksen leder Intilitys sikkerhetsavdeling, Security Management. Avdelingen har ansvaret for Intilitys arbeid med informasjonssikkerhet, sikkerhetsovervåkning og er overordnet ansvarlig for sikkerheten på Intility plattformen. Daniel har ledet avdelingen siden oppstarten og har de siste 10 årene jobbet med ulike problemstillinger innenfor informasjonssikkerhet, sikkerhetsovervåkning og etterlevelse.

Daniel har bakgrunn som advokat og har en master i rettsvitenskap fra Universitet i Oslo, og jobbet hos Deloitte før han kom til Intility i 2015.

14.45 - 15.00

Hvem har hvilket ansvar for sikkerhet og regulering?

Jens Christian Gjesti, Kvale Advokatfirma DA


Om foredragsholderen

Jens Christian GjestiPartner og advokat Jens Christian Gjesti leder teamet for personvern og sikkerhet i Kvale Advokatfirma. Han har jobbet med sikkerhetsregulering, sektorregulering, personvern og kommunikasjonsvern på ekomområdet i snart 20 år og har bakgrunn fra både offentlig myndighet (Nkom) og privat sektor (advokatfirmaer og tilbyder). Gjesti holder jevnlig innlegg om den praktiske håndteringen av ekomloven, sikkerhetsloven, sanksjonsregelverket og GDPR og er også gjesteforeleser ved Universitet i Oslo og Universitet i Agder.

15.00 - 15.15

Sikkerhet og beredskap i ekomsektoren

Pål Wien Espen, Nkom


Om foredragsholderen

Pål Wien EspenPål Wien Espen er direktør i Nasjonal kommunikasjonsmyndigheit (Nkom).

15.15 – 15.30
Pause

Innovasjon og tjenesteutvikling
Ordstyrer: Håvard Fossen

15.30 - 15.50

Slik skal vi bygge innendørs 5G

Mikael Lundman, Proptivity

5G-fremtiden er innendørs, men gamle byggemetoder vil ikke være nok. Nettverk med flere operatører vil spare minst 60 prosent energi, materialer og problemer.


Om foredragsholderen

Mikael LundmanMikael Lundman har mer enn 20 år internasjonal erfaring fra telekom og teknologi. Han startet hos Ericsson på 90-tallet, blant annet med ansvar for produkter innen mobile systemer og direktør i Japan og Korea. Seinere har han vært partner ved McKinsey & Company innen TMT i Stockholm og Singapore. Han er en aktiv «engleinvestor» og har ledet oppstarten av Proptivity siden 2021. Han har to mastergrader, fra KTH og Stockholm Business School.

15.50 - 16.00

Edge AI og pukkellaks

Vegard Kjenner, Huawei Technologies


Om foredragsholderen

Vegard Kjenner har 20 års fartstid i telekombransjen, med bred kommersiell og teknisk erfaring fra både operatør- og leverandørsiden. Vegard var blant annet ansvarlig for lansering av verdens første 4G-nett, i Oslo i 2009. Har nå jobbet i Huawei i 7 år med fokus på nye teknologier, som for eksempel 5G.

16.00 - 16.10

Brukte telefoner: Fra MobilPant til bærekraft og salgsrekorder

Siv Færø, Telia Norge


Om foredragsholderen

Siv FærøSiv Færø er ansvarlig for salg og kanalstyring i Telia Norge.

For de som har meldt seg på:

17.30
Aperitiff

18.00
Middag

Med forbehold om endringer i programmet